Author Archives: admin

ถุงยางอนามัย ใช้ถูกวิธีแล้วหรือยัง ?

วิธีใช้ถุงยาง

การใช้ถุงยางอนามัย ควรใช้ให้ถูกต้องด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ […]

อาการของเอชไอวี

อาการติดเชื้อเอชไอวี

โดยปกติแล้ว ช่วงแรกผู้ที่รับเชื้อเอชไอวี เข้าสู่ร่างการ […]