มูลนิธิเพื่อรัก

(เชียงใหม่, กรุงเทพ, พัทยา, อุบลราชธานี, ภูเก็ต)

มูลนิธิเพื่อรัก ช่วยคุณค้นหาสถานบริการตรวจเลือด ตรวจเอชไอวี ตรวจเอดส์ และรับบริการเพร็บ เป็บ ค้นหาสถานบริการตรวจเลือดที่รวดเร็ว ผ่านระบบมือถือ หลาย ๆ หน่วยบริการ ไม่มีการระบุชื่อ ฟรี และสะดวก สามารถค้นหาสถานที่ตรวจเอชไอวี ในกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา อุบลราชธานี ได้

 

Love Foundation ได้รวบรวมสถานที่บริการต่างๆ ให้ แล้วท่านสามารถเลือกสถานบริการไกล้บ้านเพื่อ คัดกรอง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ได้
ค้นหา

Book a test

นับ
1 2 3
จองเวลาตรวจ

รู้สถานะผลเลือด

การรับทราบสถานะผลเลือดของตนเองนั้นจะช่วยให้คุณมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีได้ เช่น หากผลตรวจเป็นลบก็จะช่วยให้คุณป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หากผลเป็นบวก ก็จะช่วยให้คุณได้เข้ารับการรักษาได้เร็วและก้าวต่อ

ดูเพิ่มเติม

ฉันมีความเสี่ยงไหม

แม้แค่การได้รับความเสี่ยงมาเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้คุณมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ บางกิจกรรมมีความเสี่ยงมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอชไอวีเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น

ดูเพิ่มเติม

ฉันทานแพร็พได้ไหม

การทานเพร็พอย่างต่อเนื่อง จะช่วยป้องกันคุณจากเอชไอวีได้ ซึ่งผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณสามารถให้คำปรึกษาการทานยาเพร็พและวิธีทานให้มีประสิทธิผลแก่คุณได้

ดูเพิ่มเติม

U=U

ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่

Undetectable = Untransmissable

หาเพื่อนคุย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ชายรักชาย เอดส์ หาเพื่อนที่ติดเชื้อ กลุ่มไลน์ผู้ติดเชื้อ อยู่กับHIV มีปัญหาไม่สบายใจสอบถามอาการเอดส์

สมาชิกเพื่อรักร่วมพูดคุย

รับการตรวจ

ตรวจเพื่อก้าวต่อ

บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วนั้นระยะแรกหลังการรับเชื้อจะยังไม่แสดงอาการใดๆ และอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงอาการออกมา การเข้ารับการตรวจนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทราบสถานะเอชไอวีของตนเอง

ตรวจเอชไอวี

ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะให้บริการข้อมูลของ

  • สถานบริการตรวจเอชไอวี ตรวจเอดส์ (ตรวจเลือด)
  • สถานบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
  • สถานบริการเพื่อให้คำปรึกษา
  • แหล่งพบปะพูดคุยผู้ที่มีผลเลือดบวก
  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ข้อมูลที่มีประโยชน์
  • ยาเพร็พ ( PrEP )
  • ยาต้านฉุกเฉิน ยาเป็ป ยาป้องกัน HIV ( PEP )

Outreach

การเข้าถึง กระตุ้น นํา ประชากรเป้าหมาย และคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คนที่ไม่เคยสนใจจะใช้บริการ หรือไม่มีโอกาสในการใช้บริการ ทราบถึงประโยชน์ของการตรวจหาการติดเชื้อ และการกินยาต้านไวรัส และทราบสถานที่รับบริการ และเข้ารับบริการ

Recruitment

นำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่บริการสุขภาพ การเข้าหาและเชิญชวนเข้ารับบริการ การสร้างและชักชวนรับบริการ การให้ความรู้ การประเมินความเสี่ยง สร้างและสนับสนุนความต้องการใช้บริการ ทั้งการตรวจและรับการรักษา

Education

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เพื่อให้สามารถป้องกันการติดเชื้อ ได้อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสังคม

PrEP WITH LOVE

ข่าวสาร ล่าสุด

ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ U=U มูลนิธิเพื่อรัก

กรกฎาคม 3, 2019

ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ เชื้อเอชไอวี

" งานวิจัยร่วม 10 ปี พบข้อพิสูจน์ว่า การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อถูกส่งต่อ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นได้...