ภารกิจของเรา

ภารกิจของมูลนิธิเพื่อรักคือการใช้ประโยชน์จากพลังและอิทธิพลของเครือข่ายออนไลน์ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องเอชไอวี ลดทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับเอชไอวี อีกทั้งเพื่อเพิ่มความเสมอภาคให้กับทุกคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเอชไอวี และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม เราเชื่อเสมอว่าทุกคนควรได้รับการตรวจเอชไอวี เรามุ่งหวังที่อยากจะพังทลายความกลัวในการเข้ารับการตรวจเอชไอวีให้หมดไปและเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ต่อการอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

วิสัยทัศน์ของเรา

มูลนิธิเพื่อรักมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของเครือข่ายออนไลน์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เช่นเดียวกับการขยายกลุ่มที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วย เพื่อที่จะย้ำในเรื่องของการป้องกันเอชไอวี การรักษาและการปรึกษา และเรายังเชื่อมั่นว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้นสามารถใช้ชีวิตโดยมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้

 

การเรียนรู้

 

 

การให้ความรู้กับคนในสังคมเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆว่าคืออะไรและติดต่อกันได้อย่างไร จะช่วยให้คนในสังคมตระหนักถึงการป้องกันและทางเลือกการรักษาอีกทั้งลดความกลัวในการเข้ารับการตรวจเลือดได้

 

การรวมพลัง

 

 

การร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงสิทธิของตน ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน และยังให้บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการลดทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับเอชไอวีและการแบ่งแยก

 

ความรัก

 

 

ความรักเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายการตีตราด้านเอชไอวี ความรักสร้างแรงกำลังใจระหว่างบุคคลและสังคมให้รวมเป็นหนึ่งได้ และความรักเป็นพลังที่จะช่วยให้ผู้คนทำลายกำแพงที่กั้นความสัมพันธ์ของกันและกันลงได้