Tag Archives: เพศสัมพํนธ์

ป้องกันแล้วยังต้องตรวจเอชไอวีอยู่ไหม?

ใส่ถุง ตรวจเอชไอวี

ต้องยอมรับว่า การป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี และโรคติดต่อท […]

วิธีป้องกันโรคเริม

วิธีป้องกันโรคเริม

โรคเริมเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนัง มีลักษณะเป็นเย […]

ไวรัสตับอักเสบบี ภัยร้าย อันตรายใกล้ตัว

ไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี (HEPA […]

การตรวจเอชไอวีและตรวจเอดส์

ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี หรือ ตรวจเอดส์ ทำให้เราทราบถึงสถานะของตั […]