โควิด-19 กับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

โควิด-19 กับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี


โควิด-19 เป็นวิกฤตสุขภาพที่ทุกคนเผชิญร่วมกัน เริ่มพบผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความบกพร่องด้านภูมิคุ้มกันต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแล โดยเฉพาะการกินยาต้านไวรัสที่ต้องเคร่งครัดและตรงเวลา และหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น แหล่งชุมชนต่างๆ

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องเข้าไปรอรับยาแออัดที่โรงพยาบาลในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากมีข้อสงสัยในเรื่องการกินยาต้านไวรัสและการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด สามารถโทร 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม เพื่อขอรับคำปรึกษาได้

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ทำให้มีผู้รับยาต้าน และยาเพร็พบางท่านมีปัญหา เนื่องจากทั้งการเดินทาง หรือข้อจำกัดติดต่อกับทางจุดบริการ ทางมูลนิธิเพื่อรัก Love Foundation ได้รับการติดต่อและสอบถามมาเป็นจำนวนมาก สำหรับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นทางมูลนิธิจึงได้ แนะนำจุดบริการ 2 จุด เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถติดต่อได้ โดยท่านสามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ที่

กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง)

เซฟ คลินิก (Safe Clinic)
www.facebook.com/SafeClinicBKK
โทร 083-5344555 , 02-0068887
Line : @safeClinicBkk
e mail : team@bangkoksafeclinic.com
Facebook massenger : m.me/SafeClinicBKK
www.bangkoksafeclinic.com

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ฮักษา กลางเวียง (HugSa Clinic)
www.facebook.com/hugsaclinic
Facebook massenger : m.me/hugsaclinic
Line : @hugsaclinic
www.hugsaclinic.com
โทร 093 309 9988

อับเดทข้อมูล Covid-19 

ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส “โควิด 19”

  1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  2. เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น
  3. ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
  5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
  6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ
  7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
  8. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
  9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ

ข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัส