คู่มือ ทานยาเพร็พ สำหรับมือใหม่!

คู่มือ ทานยาเพร็พ สำหรับมือใหม่!

การ ทานยาเพร็พ (PrEP) เป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ โดยเมื่อทานยาเพร็พ จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีคู่นอนจำนวนมากเป็นพิเศษ คนที่มีคู่นอนติดเชื้อเอชไอวี หรือคนที่ต้องการความมั่นคงในเรื่องความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก

กลุ่มเสี่ยงไหนบ้างที่ควร ทานยาเพร็พ

เพร็พเป็นยาที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยหลักการแล้ว กลุ่มผู้ที่ต้องการทานเพร็พ คือ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น

 • ผู้มีคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้มีคู่นอนหลายคนหรือมีจำนวนมากเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่มีประวัติเคยติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอดีต
 • ผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดหรือใช้สารเสพติดทางเพศ
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
กลุ่มเสี่ยงไหนบ้างที่ควรทานเพร็พ

วิธีการทานยาเพร็พ

วิธีการทานยาเพร็พ เป็นการทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยจะต้องทานยาเพร็พทุกวันตามคำแนะนำของแพทย์ เริ่มทานยาเพร็พก่อนที่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เป็นเวลาประมาณ 7 วัน และต้องทานต่อเนื่องทุกวัน จนกระทั่งไม่มีความเสี่ยงแล้ว หลังจากหยุดทานยา เพร็พภายในระยะเวลา 2-3 วัน

อยาก ทานยาเพร็พ ต้องทำอย่างไร

ยาเพร็พสามารถหาทานได้จากหมอหรือเภสัชกรที่ให้คำแนะนำ และต้องใช้คำแนะนำจากแพทย์ในการใช้ยาชนิดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการใช้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังต้องทำการตรวจเอชไอวีเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะทานยาเพร็พ นั้นควรเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยควรพูดคุยกับแพทย์ หรือผู้ให้บริการทางสุขภาพ เพื่อหาข้อมูล และคำแนะนำในการตัดสินใจใช้ยาเพร็พให้ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ทานยา ดังนี้

 • การตัดสินใจที่จะทานยาเพร็พ ควรพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงโดยแพทย์
 • การตรวจสอบประวัติการใช้ยา และการตรวจเอชไอวี เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจที่ถูกต้องในการทานยาเพร็พ
 • ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้น้อยที่สุด

ขั้นตอนก่อนการทานยาเพร็พ

หากคุณต้องการทานยาเพร็พ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี คุณจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • พบแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ PrEP และหาคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา
 • ทำการตรวจเอชไอวี และต้องรอผลการตรวจก่อนที่จะเริ่มใช้ PrEP
 • หลังจากที่ได้รับผลการตรวจเอชไอวีแล้ว แพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์จะตรวจสอบประวัติการรับประทานยา และแนะนำวิธีใช้ PrEP ให้ถูกต้อง
 • ในกรณีที่ได้รับยา PrEP แล้ว คุณต้องรับประทานยาตามที่แพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์แนะนำ และต้องอยู่ภายในโปรแกรม PrEP เพื่อให้ได้รับการติดตามและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องติดตามการนัดหมายเพื่อตรวจสอบสุขภาพและตรวจติดเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ
 • หากมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถสอบถามแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์เพิ่มเติมได้เสมอ

ข้อควรรู้ในการ ทานยาเพร็พ

การทานยาเพร็พ ควรทานตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น เนื่องจากโดยปกติแล้วการทานยาเพร็พ จะต้องทานในระยะเวลาต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย และความเป็นไปได้ที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้มากที่สุด โดยมีวิธีการทานยาเพร็พ ดังนี้

 • ทานยาตามวิธีที่ระบุในคำแนะนำของแพทย์
 • ทานยาตามเวลาที่กำหนดโดยแพทย์อย่างเคร่งคัด
 • รักษาระยะเวลาการทานยาเพร็พต่อเนื่อง โดยไม่ควรหยุดยา หรือเปลี่ยนวิธีการทานโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • ควรติดตามการทานยาเพร็พ ร่วมกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยให้ปฏิบัติตามนัดหมายที่แพทย์กำหนด
 • ให้แพทย์ทราบถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการทานยาเพร็พ เพื่อให้แพทย์ประเมินและแก้ไขปัญหาได้ทันที

สำหรับยาเพร็พบางชนิดอาจมีวิธีการทานที่แตกต่างกันไป เช่น บางตัวยาอาจต้องทานก่อนหรือหลังอาหาร หรืออาจต้องทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ดังนั้นการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการทานยาเพร็พอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

ผลข้างเคียงในการ ทานยาเพร็พ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การทานยาเพร็พ อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างเกิดขึ้นได้ แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และไม่ใช่ทุกคนที่ทานยาเพร็พจะเกิดผลข้างเคียง ได้แก่

 • อาการท้องเสีย
 • อาการเจ็บท้อง
 • อาการปวดศีรษะ
 • อาการเหนื่อยล้า
 • ความผิดปกติของการทำงานของตับ
 • การเปลี่ยนแปลงในระดับไขมันในเลือด
 • อาการซึมเศร้า
 • การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ในกรณีที่มีอาการผิดปกติ หรือไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหลังจากทานยาเพร็พให้รีบไปพบแพทย์เพื่อประเมินสภาพ และดูแลรักษาให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง หรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้

ข้อควรระวังในการทานเพร็พ

ทานยาเพร็พแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง?

เมื่อทาน PrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี คุณควรระวังเรื่องต่อไปนี้:

 • คุณต้องรับประทานยา PrEP ตามที่แพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์แนะนำ โดยต้องรับประทานให้ถูกต้องตามเวลาและวิธีการใช้ยาที่แนะนำ
 • หากคุณมีภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทาน PrEP เช่น ผื่นขึ้นตามผิวหนัง ปวดท้อง หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ คุณควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษา
 • คุณควรป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่เอชไอวี เช่น ติดเชื้อโรคทางเพศ โดยการใช้ช่องคลอดให้ถูกต้องและใช้ชุดคอนโดม
 • คุณควรเรียนรู้และปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอื่นๆ โดยเฉพาะในกรณีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
 • คุณควรติดตามการนัดหมายเพื่อตรวจสอบสุขภาพและตรวจติดเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

PrEP On-Demand | เพร็พตามความต้องการ

ยาเพร็พ (PrEP) ป้องกัน HIV ได้ดีแค่ไหน

หากคุณเรียนรู้และเข้าใจ ศึกษาคู่มือการทานยาเพร็พ อย่างถ่องแท้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะติดโรคแต่อย่างใด สิ่งสำคัญ คือการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในผู้หญิงได้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา Cookies policy ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า