การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี(HIV Anti-body)

ตรวจเอชไอวี

การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี คือ การตรวจเลือด เพื่อค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวี (HIV) ในร่างกาย โดยที่ร่างกายจะผลิตสารภูมิต้านทานเหล่านี้ภายในประมาณ 4-6 สัปดาห์ของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็น “ระยะหลบ” (Window Period)
หากผลของการค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีออกมาเป็น “ผลลบ” หมายความว่าอะไร?

ผลการตรวจหาเอชไอวีที่ออกมาเป็นลบ หมายความว่า บุคคลผู้นั้นไม่ได้รับการติดเชื้อเอชไอวีหรือบุคคลผู้นั้นได้รับการติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่กี่วัน แต่ยังไม่ได้ผลิตสารภูมิต้านทาน

หากผลของการค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีออกมาเป็น “ผลบวก” หมายความว่าอะไร?

ผลที่ออกมาเป็นบวก หมายความว่า ได้ตรวจพบสารภูมิต้านทานเอชไอวี คือบุคคลผู้นั้นได้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่สถานพยาบาลหรือสถานที่รับตรวจเลือด จะไม่มีการแจ้งผลดังกล่าวให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรือทางช่องทางอื่นๆ เพราะถือเป็นความลับสำคัญที่เจ้าตัวจะต้องทราบจากปากผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ตรวจเลือดเอง และจะนัดตรวจผลซ้ำเพื่อยืนยันให้แน่ใจอีกครั้ง

ผลการตรวจที่ไม่ชี้ขาด อาจหมายความว่าไม่มีการจำเพาะเจาะจงว่าผลเลือดออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ และจำเป็นจะต้องมีการตรวจซ้ำใหม่ เพราะในบางราย ผลการตรวจครั้งต่อไปก็ออกมาเป็นลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ อุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ตรวจ รวมไปถึงระยะที่เพิ่งติดเชื้อมาจนถึงวันที่ไปตรวจประกอบกัน

ข้อดีของการทราบสถานะเอชไอวีของท่าน ในกรณีที่ผลออกมาเป็นบวก

ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างทันถ้วงที การเข้าสู่กระบวนการรักษาและการทานยาต้านไวรัสเอชไอวี จะช่วยปรับปรุงระยะเวลาและคุณภาพของชีวิตของคนที่ติดเชื้อ HIV เป็นอย่างมาก

ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะผลเลือด รวมทั้งสามารถพูดคุยบอกกล่าวกับคนในครอบครัว คู่นอน ภรรยาหรือสามี ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV

ทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้เป็นการรับเชื้อ HIV มาเพิ่มทำให้ร่างกาย ยับยั้งโอกาสเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปแพร่สู่คนอื่นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาท

การรู้ผลตรวจเลือดอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและเป็นกังวล ควรปรึกษา พูดคุยกับผู้ที่ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง ในสถานพยาบาลหรือแพทย์ที่ทำการรักษา เพราะการทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายจะช่วยให้กระบวนการในการรักษาออกมาในทางที่ดีและทำให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น

ควรเลือกสถานที่ตรวจหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และข้อมูลของคุณถูกระบุว่าเป็นความลับ ซึ่งสถานที่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีการให้ระบุชื่อหรือที่อยู่ แต่จะมีกฎในการลงชื่อยินยอมในการตรวจเลือดและข้อมูลแก่แพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรักษาเท่านั้น

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา Cookies policy ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า