โรคฝีดาษวานร | รู้เท่าทัน ป้องกันได้

โรคฝีดาษวานร รู้เท่าทัน ป้องกันได้

โรคฝีดาษวานร เป็นโรคไวรัสที่มาจากสัตว์ ซึ่งได้มีความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากศักยภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพสาธารณะ เนื่องจากช่วยในการป้องกัน การวินิจฉัยเบื้องต้น และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ คำแนะนำที่ครอบคลุมนี้จะเจาะลึกทุกแง่มุมของโรคฝีดาษวานร เพื่อมอบความรู้ที่มีคุณค่าแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร

โรคฝีดาษวานร หรือ mpox เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส (monkeypox virus) ซึ่งอยู่ในตระกูล Orthopoxvirus เช่นเดียวกับไวรัสฝีดาษ ชื่อของโรคมาจากการค้นพบครั้งแรกในลิงทดลองในปี 1958 แม้ว่าสัตว์ฟันแทะในแอฟริกาจะเป็นพาหะหลักของโรคนี้ โรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน และจากคนสู่คนได้ อาการมักจะคล้ายกับโรคฝีดาษ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า และอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า

โรคฝีดาษวานร ติดต่อกันได้อย่างไร ?

โรคฝีดาษวานร ติดต่อกันได้อย่างไร

สาเหตุสำคัญของติดต่อของโรคมีดังนี้

 • การสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ: โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลฟันแทะ เช่น หนูชนิดต่างๆ และลิง
 • การสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ: ผ่านการสัมผัสกับผื่น แผล หรือของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย
 • การสัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อ: เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน หรือของใช้ส่วนตัวของผู้ติดเชื้อ
 • การติดต่อทางเพศสัมพันธ์: โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)
 • การติดต่อจากแม่สู่ลูกผ่านรก: ในกรณีที่มารดาติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์
 • การแพร่กระจายผ่านละอองฝอยในอากาศ: แม้จะพบได้น้อยกว่าวิธีอื่น แต่ก็เป็นไปได้ในกรณีที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน

อาการของโรคฝีดาษวานร

อาการของโรคฝีดาษวานรมักจะเริ่มด้วยมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองบวม และร่างกายอ่อนเพลีย หลังจากนั้น 1-3 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีผื่นปรากฏขึ้น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า มือ และเท้า ผื่นนี้จะพัฒนาจากจุดแดงเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง และสุดท้ายจะแห้งกรังและหลุดลอกไป กระบวนการนี้อาจใช้เวลา 2 – 4 สัปดาห์ ในบางกรณี อาจพบอาการอื่นๆ เช่น เจ็บคอ ไอ และท้องเสียร่วมด้วย

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการติดโรคฝีดาษวานร

แม้ว่าทุกคนสามารถติดโรคฝีดาษวานรได้ แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่

 • ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
 • ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
 • ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่อาจติดเชื้อ โดยเฉพาะในแอฟริกากลางและตะวันตก
 • เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด เอชไอวี เบาหวาน อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงมากขึ้น

การวินิจฉัย โรคฝีดาษวานร

การวินิจฉัย โรคฝีดาษวานร
 1. การตรวจร่างกาย: แพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณผิวหนัง ปาก และอวัยวะเพศ เพื่อหาร่องรอยของผื่นหรือตุ่มน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคฝีดาษวานร โดยผื่นมักจะเริ่มจากจุดแดงเล็กๆ แล้วพัฒนาเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำ และสุดท้ายกลายเป็นสะเก็ด ผื่นมักพบได้ทั่วร่างกาย แต่อาจมีความเข้มข้นมากกว่าบริเวณใบหน้า มือ และเท้า นอกจากนี้ แพทย์จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เนื่องจากไข้เป็นอาการที่พบได้บ่อยในระยะแรกของโรค
 2. การซักประวัติผู้ป่วย: แพทย์จะสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
  • ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคฝีดาษวานร
  • การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ
  • การสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรค เช่น สัตว์ฟันแทะหรือลิง
  • อาการที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ และลำดับการเกิดอาการต่างๆ
  • ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ ซึ่งอาจให้การป้องกันบางส่วนต่อโรคฝีดาษวานร
 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • การเก็บตัวอย่าง: แพทย์จะเก็บตัวอย่างจากรอยโรคที่ผิวหนัง โดยใช้ไม้พันสำลีป้ายบริเวณตุ่มน้ำหรือสะเก็ดแผล นอกจากนี้อาจมีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัส
  • การตรวจด้วยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction): เป็นวิธีที่มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสฝีดาษวานรได้แม้มีปริมาณน้อย
  • การเพาะเชื้อไวรัส: เป็นวิธีที่ใช้เวลานานกว่า แต่สามารถยืนยันการมีอยู่ของไวรัสที่มีชีวิตได้
  • การตรวจทางซีรั่มวิทยา: เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสฝีดาษวานร ซึ่งอาจมีประโยชน์ในกรณีที่สงสัยว่าเคยติดเชื้อมาก่อน
 4. การวินิจฉัยแยกโรค: แพทย์จะต้องพิจารณาแยกโรคฝีดาษวานรจากโรคอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายกัน เช่น:
  • อีสุกอีใส (Chickenpox)
  • เริม (Herpes simplex)
  • โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot, and mouth disease)
  • โรคซิฟิลิส (Syphilis)
  • แผลพุพอง (Impetigo)
  • โรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) การวินิจฉัยแยกโรคอาจต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผล
 5. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ในกรณีที่สงสัยหรือยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษวานร แพทย์อาจปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ แพทย์ผิวหนัง หรือแพทย์ด้านระบาดวิทยา เพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาด

การป้องกันโรคฝีดาษวานร

การป้องกันโรคฝีดาษวานรมีหลายวิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการระดับชุมชน ดังนี้

การป้องกัน โรคฝีดาษวานร มาตรการส่วนบุคคล

 • การรักษาสุขอนามัย
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปากด้วยมือที่ไม่สะอาด
 • การป้องกันการสัมผัสโดยตรง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการคล้ายโรคฝีดาษวานร
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ
  • สวมถุงมือเมื่อต้องสัมผัสกับผู้ป่วยหรือสัตว์ที่อาจติดเชื้อ
 • การดูแลสุขภาพทั่วไป
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การป้องกันโรคฝีดาษวานรมาตรการระดับชุมชน และสาธารณสุข

 • การให้ความรู้และการสื่อสาร
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค วิธีการแพร่เชื้อ และการป้องกัน
  • รณรงค์สร้างความตระหนักในชุมชน
 • การเฝ้าระวังและการรายงานโรค
  • ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด
  • รายงานผู้ป่วยสงสัยให้หน่วยงานสาธารณสุขทราบโดยเร็ว
 • การควบคุมการแพร่ระบาด
  • แยกผู้ป่วยและกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิ
  • ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน
 • การฉีดวัคซีน
  • ในบางประเทศอาจมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ (smallpox)
  • ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคฝีดาษวานรได้บางส่วน
 • การควบคุมสัตว์พาหะ
  • เฝ้าระวังและควบคุมสัตว์ที่อาจเป็นพาหะในพื้นที่เสี่ยง
  • ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
 • การเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุข
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์
  • พัฒนาแนวทางการวินิจฉัย และรักษาที่เป็นมาตรฐาน
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในระดับโลก

การป้องกันโรคฝีดาษวานรต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับบุคคล ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและปกป้องสุขภาพของประชาชน

การรักษา โรคฝีดาษวานร

การรักษา โรคฝีดาษวานร

การรักษาโรคฝีดาษวานรส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ เนื่องจากยังไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะต่อเชื้อนี้ที่ได้รับการรับรองอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การรักษามีหลายแนวทาง ดังนี้

 • การรักษาตามอาการ
  • การบรรเทาอาการปวด: ใช้ยาแก้ปวดทั่วไป เช่น พาราเซตามอล หรือไอบูโพรเฟน
  • การลดไข้: ใช้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล
  • การดูแลผิวหนัง: รักษาความสะอาดของผื่นและแผล ใช้ยาทาเฉพาะที่เพื่อลดอาการคัน และป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
  • การรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่: ให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
 • การใช้ยาต้านไวรัส: แม้จะยังไม่มียาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ แต่ในบางกรณีอาจพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสบางชนิด เช่น: Tecovirimat (TPOXX), Brincidofovir, Cidofovir
 • การรักษาแบบประคับประคอง: ในกรณีที่มีอาการรุนแรง อาจต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหากมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
 • การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อน: ให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ดูแลรักษาแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นหลังจากหายจากโรค
 • การแยกผู้ป่วย: ผู้ป่วยควรถูกแยกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ จนกว่าแผลทุกแห่งจะแห้งและตกสะเก็ด
 • การติดตามอาการ: ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการติดเชื้อ
 • การดูแลทางจิตใจ: ให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
 • การฟื้นฟูสภาพ: หลังจากหายจากโรค อาจต้องมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
 • การติดตามผลระยะยาว: นัดติดตามอาการหลังจากหายจากโรคเพื่อประเมินผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การรักษาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาอย่างเคร่งครัด

ความแตกต่าง โควิด-19 และฝีดาษวานร

แม้ว่าทั้งฝีดาษวานร และโควิด-19 จะเป็นโรคติดต่อ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ

 • ฝีดาษวานรแพร่กระจายยากกว่าโควิด-19 เนื่องจากต้องการการสัมผัสใกล้ชิดมากกว่า
 • อาการของฝีดาษวานรมักจะเฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยเฉพาะผื่นและแผลบนผิวหนัง
 • ระยะฟักตัวของฝีดาษวานร (5-21 วัน) มักจะนานกว่าโควิด-19 (2-14 วัน)
 • การรักษาและการป้องกันมีความแตกต่างกัน โดยวัคซีนฝีดาษสามารถใช้ป้องกันฝีดาษวานรได้ในระดับหนึ่ง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

การวินิจฉัยที่รวดเร็ว และแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา Cookies policy ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า