Tag Archives: ตรวจเอชไอวี

เหตุผลส่วนใหญ่ที่คน ไม่กล้าตรวจเอชไอวี

เหตุผลส่วนใหญ่ที่คน ไม่กล้าตรวจเอชไอวี

คนส่วนใหญ่มักกลัวการไปตรวจเลือด อาจจะด้วยชุดความรู้ผิดๆ […]

คกก.เอดส์ชาติ เห็นชอบใช้ชุดตรวจ HIV Self-Test ทราบผลไว เข้าสู่ระบบป้องกันและรักษาที่รวดเร็ว

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ( […]

จะทราบได้อย่างไรว่าควรตรวจ HIV?

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ยังไม่สาม […]

การดูแลตนเองหลังทราบผลตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ทราบว่าตนติดเชื้อ […]

การตรวจ HIV ด้วยน้ำยา Gen 4 fourth Generation

ความก้าวหน้าทางการแพทย์แน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ […]

ไปทำงานต่างประเทศ ต้องตรวจ HIV ไหม?

ไปทำงานต่างประเทศตรวจ HIV

หลายคนคงมีความสงสัยว่า หากต้องการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง […]

ตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่บ้าน อย. ปลดล็อกแล้ว

insti hivtest

อย. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไ […]

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา Cookies policy ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ Cookie settings

Manage Consent Preferences บันทึกการตั้งค่า