โรคไวรัสตับอักเสบ ที่ต้องทำความเข้าใจ

โรคไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ จริงๆ แล้วมีต้นเหตุมาจากอาการตับอักเสบ เ […]

การตรวจเอชไอวี (HIV) มีกี่วิธี

ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี (HIV) มีกี่วิธี ในปัจจุบันนี้ คนสามารถติ […]

ปัจจุบัน เอชไอวี รักษาและป้องกันได้

love foundation hiv

ยังมีคนไทยจำนวนมากที่มีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการติด เ […]