ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่ ได้ที่ไหนบ้าง?

ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่ ได้ที่ไหนบ้าง

การตรวจเอชไอวี เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของร่างกาย ดังนั้นการรู้จักเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวีมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหน เชียงใหม่ กรุงเทพ ก็สามารถตรวจเอชไอวีได้ โดยการตรวจเอชไอวีสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีการตรวจที่พบมากที่สุดคือ การตรวจเลือดซึ่งเป็นวิธีการที่ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อเอชไอวี หากผลการตรวจเลือดออกมาเป็นบวก คุณจะต้องทำการตรวจยืนยันอีกครั้งด้วยวิธีการอื่นเพื่อระบุว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีจริงหรือไม่

วิธีการ ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่

การตรวจเอชไอวี เป็นการตรวจว่ามีเชื้อไวรัสเอชไอวีอยู่ในร่างกายหรือไม่ มีวิธีการตรวจหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ต่อไปนี้คือวิธีการตรวจเอชไอวีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด:

 • การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (Antibody Test) เป็นวิธีตรวจที่พบได้บ่อยที่สุด โดยใช้เลือดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี ซึ่งร่างกายจะสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี โดยปกติจะตรวจพบแอนติบอดีได้หลังจากได้รับเชื้อเอชไอวีแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่อาจตรวจไม่พบในบางกรณี เช่น เพิ่งได้รับเชื้อหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • การตรวจหาแอนติเจน และแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (Antigen/Antibody Test) เป็นวิธีตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจพบเชื้อเอชไอวีได้เร็วขึ้น โดยปกติจะตรวจพบแอนติเจน และแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีได้หลังจากได้รับเชื้อเอชไอวีแล้วประมาณ 2 สัปดาห์
 • การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี (Nucleic Acid Test) เป็นวิธีตรวจที่แม่นยำที่สุด สามารถตรวจพบเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุด โดยปกติจะตรวจพบเชื้อเอชไอวีได้หลังจากได้รับเชื้อเอชไอวีแล้วประมาณ 7 วัน
วิธีการ ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีวิธีตรวจเลือดเอชไอวีแบบรวดเร็ว (Rapid test) ซึ่งสามารถตรวจผลได้ภายใน 15 นาที แต่อาจมีความแม่นยำน้อยกว่าวิธีตรวจเลือดเอชไอวีแบบอื่นๆ การตรวจเลือดเอชไอวีสามารถตรวจได้ฟรีตามสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการตรวจได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์ สิ่งสำคัญคือควรตรวจเลือดเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด หรือมีประวัติสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยเอชไอวี การตรวจเลือดเอชไอวีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถรับการรักษาและป้องกันไม่ให้โรคเอดส์พัฒนาขึ้นได้

ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อ HIV?

ความเสี่ยงรายละเอียด
ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะคนที่มีคู่นอนหลายคน หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ควรพิจารณาตรวจ HIV เป็นประจำ
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)กลุ่มชายรักชาย มีความเสี่ยงสูงต่อการรับและแพร่เชื้อเอชไอวี จึงแนะนำให้ทำการตรวจ HIV เป็นประจำ อย่างน้อยปี 1 ละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้น
ผู้ใช้เข็มฉีดยาคนที่ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาในการเสพยาควรได้รับการตรวจ HIV เป็นประจำ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ HIV โดยใช้เข็มที่ใช้ร่วมกัน
ผู้ที่มีคู่นอนผลเลือดต่างหากคุณมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจ HIV เพื่อทราบสถานะของคุณ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องตัวคุณเองและคู่ของคุณ
ผู้ที่เคยตรวจพบว่าเคยเป็นกามโรคมาก่อนการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยงในการรับหรือแพร่เชื้อเอชไอวี หากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา คุณควรตรวจ HIV
หญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจ HIV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลก่อนคลอดตามปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกน้อยในครรภ์
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพที่อาจสัมผัสเลือดหรือของเหลวในร่างกายจากการทำงานควรพิจารณาการตรวจ HIV เป็นประจำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านอาชีวอนามัย
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะ HIV ของตนเองหรือกังวลเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อที่อาจเกิดขึ้น ควรทำการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ
ทำไมต้อง ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่

ทำไมเราต้องตรวจเอชไอวี?

การตรวจเอชไอวี (HIV) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเชื้อไวรัสเอชไอวีทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบรุนแรงต่อร่างกาย การตรวจเอชไอวีช่วยในการรักษาโรคเอดส์และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่อไป นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ต้องตรวจเอชไอวีด้วย:

 • ช่วยให้คนที่ไม่ติดเชื้อรู้จักวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ตลอดไป
 • ช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อเอชไอวีไปยังคู่นอนหรือคนรักได้
 • ช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถเรียน ทำงานได้ตามปกติ
 • ช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถรับการรักษาและป้องกันไม่ให้โรคเอดส์พัฒนาขึ้นในอนาคต
 • ช่วยให้แม่ตั้งครรภ์ที่มีเชื้อป้องกันเชื้อส่งผ่านไปยังลูกน้อยในครรภ์ ทั้งตอนคลอดและการให้นมบุตร

ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่ ได้ที่ไหน?

การตรวจเอชไอวี (HIV test) เชียงใหม่สามารถทำได้ที่หลายที่ แต่ละที่จะมีวิธีการตรวจและบริการต่างกันไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ป่วย ดังนั้น ต่อไปนี้คือบางสถานที่ที่เชียงใหม่ที่ผู้ต้องการสามารถตรวจเอชไอวีได้:

 1. โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน – ให้บริการตรวจเอชไอวีฟรี โดยใช้วิธีการตรวจ ELISA และ Rapid test ตามความเหมาะสมของแต่ละผู้ป่วย และมีการให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วย
 2. ศูนย์แพทย์และวัณโรค เชียงใหม่ – ให้บริการตรวจเอชไอวีและการรักษาโรคเอดส์ โดยมีการใช้วิธีการตรวจทางชีวเคมีและการตรวจเลือกซ์
 3. สถาบันรักษาโรคติดต่อเอดส์แห่งชาติ (รพ.ต.ท.เชียงใหม่) – ให้บริการตรวจเอชไอวีและการรักษาโรคเอดส์ โดยมีการใช้วิธีการตรวจเลือกซ์และการตรวจทางชีวเคมี
 4. ห้องปฏิบัติการการแพทย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ – ให้บริการตรวจเอชไอวี
 5. คลินิก เอกชน ฮักษากลางเวียง
 6. สถานบริการอื่นๆ https://love2test.org/th/clinic

ขั้นตอนการตรวจเอชไอวีที่เชียงใหม่

 1. การซักถามประวัติ – ผู้ป่วยจะต้องระบุประวัติเกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หรืออาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ เพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงและเลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสม
 2. การเก็บตัวอย่าง – ผู้ป่วยจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทำการเจาะเลือด เพื่อนำไปตรวจเชื้อเอชไอวี การเก็บตัวอย่างจะต้องใช้เทคนิคที่ถูกต้องและสะอาด เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของตัวอย่างและผลตรวจไม่แม่นยำ
 3. การวิเคราะห์ตัวอย่าง – ตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี และใช้วิธีการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี
 4. การยืนยันผลการตรวจ – หากผลการตรวจเอชไอวีเป็นบวก จะต้องนำตัวอย่างไปตรวจด้วยวิธีการยืนยันอื่นเพิ่ม
 5. การให้คำปรึกษา – หลังจากการตรวจเอชไอวีเพื่อประเมินว่าคุณจะสามารถวางแผนการป้องกันต่อไปอย่างไร

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเอชไอวีที่นี่

เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนไม่กล้าตรวจเอชไอวี

ความหมายของผลตรวจ HIV พร้อมคำแนะนำหลังทราบผล

การตรวจเอชไอวีในเชียงใหม่เป็นเรื่องง่าย และเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายได้ แต่การรับรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้ ช่วยควบคุมเชื้อไม่ให้ลุกลามเกิดโรคร้าย นอกจากนี้ การตรวจเอชไอวียังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคต่อไปในสังคม การตรวจเอชไอวียังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคเอดส์อย่างทันเวลา และสามารถมีการควบคุมโรคได้ดีกว่าหากไม่ได้ตรวจพบเชื้อหรือตรวจพบช้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่อไปในอนาคตครับ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา Cookies policy ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า