ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ เชื้อเอชไอวี

กรกฎาคม 3, 2019

” งานวิจัยร่วม 10 ปี พบข้อพิสูจน์ว่า

การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อถูกส่งต่อ

ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ “

ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ มีงานวิจัยที่ใช้เวลาศึกษาร่วม 10 ปี ผ่านกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกย์จำนวน 1,000 คนซึ่งมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใช้ถุงยาง พบข้อมูลที่ว่า หากผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ จนถึงขั้นที่ ‘ตรวจไม่พบ’ ก็จะไม่ส่งต่อเชื้อไวรัสผ่านเพศสัมพันธ์ได้หรือพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เราเห็นว่า คนที่มีเชื้อเอชไอวีภายในร่างกายนั้น ถ้าได้รับการรักษาและกินยาต้านอย่างถูกต้อง และกินอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ จนได้รับการวินิจฉัยว่าไม่พบไวรัสเอชไอวี (Undetectable) ความเสี่ยงที่จะส่งเชื้อต่อไปยังคนอื่นก็จะเป็นศูนย์!

 

U=U ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ ตรวจไม่เจอเชื้อ Viral Load

แม้งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ The Lancet จะพบว่าผู้ชาย 15 คนที่ติดเชื้อเอชไอวี ในช่วงระหว่างการศึกษา แต่จากการนำดีเอ็นเอไปทดสอบและตรวจสอบแล้ว ก็พบว่า มันเป็นเชื้อที่เขาได้รับการส่งต่อมาจากคนที่ไม่ได้รับการรักษาหรือกินยาต้านไวรัสนั่นเอง

“สิ่งที่การศึกษาครั้งนี้ได้เปิดเผยออกมา ก็คือว่า ความเสี่ยงที่จะส่งต่อมันเท่ากับศูนย์ ถ้าใช้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อค้นพบที่สำคัญ” อลิสัน โรดเจอร์ ศาสตราจารย์ประจำ University College London ผู้นำการวิจัยครั้งนี้ อธิบาย

อันที่จริง ข้อค้นพบที่ว่า ถ้ารักษาไวรัสเอชไอวีด้วยยาต้านจนตรวจไม่พบจะเท่ากับไม่แพร่เชื้อ หรือที่มีประโยคในไทยว่า “ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” (Undetectable = Untransmissable หรือ U=U) นั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว เพราะงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็มีข้อพิสูจน์ในกลุ่มเพศตรงข้ามกัน หากแต่งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผ่านกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน

ในบ้านเราเองก็มีความพยายามรณรงค์เรื่องนี้อยู่พอสมควร พร้อมกับเสนอแนะให้ผู้ที่มีเชื้อรักษาผ่านยาต้านไวรัสเอชไอวีมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน โดยเฉพาะจากโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ภายในประเทศไทย

“มีหลายการศึกษาออกมาให้ผลสอดคล้องกันว่าถ้าใครที่ติดเชื้อ และเริ่มการรักษาด้วยยาต้านเชื้อเอชไอวีอย่างถูกต้องเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดเหลือน้อยกว่า 40-50 ตัว (ก๊อปปี้) ต่อหนึ่งซีซีของเลือด หรือที่เรียกกันว่า “ตรวจไม่เจอ” คนๆ นั้นจะไม่แพร่เชื้อให้ใครได้อีกเลย” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: thematter

Share :