Web Analytics

มารู้จักโรคเริมกันเถอะ

May 31, 2019

เริม เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสที่มีชื่อว่า Herpes Simplex Virus เมื่อได้รับเชื้อนี้จากการสัมผัสโดยตรงจากผู้ที่เป็นโรคเริม เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ผิวหนังและสะสมในปมเส้นประสาท รอให้มีปัจจัยกระตุ้นเชื้อก็จะเคลื่อนที่ออกมาตามเส้นประสาทหรือปลายประสาท จนทำให้เกิดอาการต่างๆ แสดงออกมาดังนี้

  • ในระยะแรก เชื้อจะฟักตัวประมาณ 3-7 วัน ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อเริม อาจมีหรือไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็นก็ได้
  • หากเริ่มมีอาการ จะพบว่าเป็นตุ่มน้ำ แตกเป็นแผลตื้นๆ มีอาการเจ็บ แสบคัน ปวดร้อน แล้วค่อยๆ แห้งตกสะเก็ด อาการในระยะนี้สามารถหายได้ภายใน 2-6 สัปดาห์ อาจเป็นไข้ ร่างกายอ่อนแอและต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย

สำหรับคนที่เคยรักษาแล้วกลับมาเป็นซ้ำ อาการจะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ติดเชื้อเริมครั้งแรกโดยสาเหตุที่ทำให้กลับมาเป็นซ้ำ อาจมาจากความเครียด อาการเจ็บป่วยจากโรคอื่น หรือการไปสัมผัสเชื้อจากผู้อื่นมาอีกครั้ง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น การรักษาโรคเริมนั้น ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง รับประทานยาและทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ผู้ป่วยโรคเริมจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ และดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ งดแกะ เกา แผลหรือตุ่มที่กำลังเป็นอยู่ รักษาความสะอาดร่างกาย งดการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่ได้ป้องกันหรือควรรอให้แผลหายตกสะเก็ดดีเสียก่อน รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงน้ำลายและสารคัดหลั่งจากผู้อื่นและตัวคุณเองด้วย ที่อาจแพร่เชื้อสู่คู่นอนได้

ขอบคุณข้อมูลจาก: ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Shared :