Buddy Plus : หาเพื่อน และหากลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี

BuddyPlus

Buddy+ เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว เป็น ชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสพการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรา เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนของเราให้แข็งแรง ลดความหวาดกลัว และสร้างความตระหนักให้กับสังคม เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และให้ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณกำลังค้นหาเพื่อน หรือกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ลองแวะมาพูดคุยกันได้ จากข้อมูลคาดประมาณปี  2562 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดประมาณ 467,600 คน และเราจะไม่เหงาอีกต่อไป

Buddy Plus เป็นสังคมออนไลน์

โดยคุณสามารถเข้าถึงได้ทังหมด 3 ช่องทางคือ

1. Line Buddy+ เป็น Line กลุ่ม
2. website https://www.buddyplus.org/
3. Facebook group. https://www.facebook.com/groups/1179606212418006

Buddy+ ทำอะไรบ้าง

1. แลกเปลี่ยนประสพการณ์สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
2. แนะนำแสดงความคิดเห็นในการดูแลสุขภาพ
3. ให้กำลังใจ และช่วยเหลือกัน
4. แชร์การทำงาน ปัญหาการทำงาน และหางานช่วยกัน