Author Archives: Love Foundation

PrEP กับ PEP เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

prepandpep

เพร็พ (PrEP) กับ เป็ป (PEP) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ป้องกันเ […]

Pride Month ความรัก ความสุขและเพศที่เท่าเทียม

happyprides

ในเดือน มิถุนายน ของทุก ๆ ปี จะเป็นเดือนแห่ง Pride Mont […]

ซีดีโฟ CD4 กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

cd4

CD4 บางครั้งถูกเรียกว่า T-cells หรือ T-helper cells คือ […]

การตรวจเอชไอวีและตรวจเอดส์

ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี หรือ ตรวจเอดส์ ทำให้เราทราบถึงสถานะของตั […]

หูดหงอนไก่ รักษาได้

หูดหงอนไก่

โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma Acuminata) คือโรคติดต่อทางเพศส […]

วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV ทำได้อย่างไร

ป้องกันHIV

วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV อย่างแรกคือ งดพฤติกรรมสำส […]

โรคฝีที่ทวารหนัก อาจไม่คุ้นหูแต่ติดผ่านเพศสัมพันธ์ได้

ฝีทวารหนัก

โรคฝีคัณฑสูตร หรือฝีทวารหนัก คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบ […]

โรคหูดข้าวสุก หนึ่งโรคติดต่อทางผิวหนัง

หูดข้าวสุก

โรคหูดข้าวสุก หรือชื่อเรียกจำเพาะภาษาอังกฤษว่า Molluscu […]

หนองใน อาการ สาเหตุ และการรักษา

Gonorrhea

เมื่อกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “โรคหนองใน” กลายเป […]

ตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่บ้าน อย. ปลดล็อกแล้ว

insti hivtest

อย. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไ […]