Web Analytics

การตรวจหา เอชไอวี

การตรวจAnti-HIV

เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) โดยไม่ต้องรอให้มีอาการ

  • สามารถตรวจพบได้หลังจากรับเชื้อมาแล้ว 2-6 สัปดาห์
  • ถ้าอยากตรวจพบให้เร็วขึ้น เช่นภายหลังรับเชื้อมาได้เพียง 3-7วัน ต้องตรวจด้วยวิธี Nucleic Acid Technology (NAT)

ใครบ้างควรตรวจเอดส์?

  • ทุกคนที่ติดยาเสพติดโดยการฉีด
  • ทุกคนที่เคยหรือกำลังมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแม้เพียงครั้งเดียว ทั้งกับคนที่รู้จัก (เช่น สามีหรือภรรยาของตัวเอง) หรือไม่รู้จัก

เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้น เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเอดส์มาก่อนหรือเปล่า ดังนั้น ว่าไปแล้ว คนเกือบทุกคนสมควรจะตรวจเอดส์อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ปัจจุบัน..เอดส์กลายเป็นโรคที่รักษาได้ แม้จะไม่หายขาด และคนไทยทุกคนมีสิทธิ์รักษาฟรี

ปัจจุบัน..คนที่ติดเชื้อต้องไม่ป่วย หรือเสียชีวิตจากเอดส์อีกแล้วถ้ารู้ตัวแต่เนิ่นๆและรักษาแต่เนิ่นๆ

ถ้ารู้ตัวเร็ว และรักษาเร็ว อาจไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต

คนที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ โดยไม่เป็นภัยหรือเป็นภาระกับใคร

จึงเป็นประโยชน์ และไม่น่ากลัวที่เราจะไปตรวจเอดส์กันอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิต ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ติดเชื้อ ชีวิตจะได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ(ตรวจเพื่อก้าวต่อ)

"ที่เชียงใหม่ คุณสามารถตรวจเอชไอวี หรือตรวจเอดส์ได้ที่มูลนิธิเพื่อรัก และสามารถปรึกษาอาการของไอเอชวีได้"

สามารถจองวันตรวจกับเอชไอวีกับ Love Foundation ได้

ที่มาของรูป : belmontcountyhealth.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.redcross.or.th