Phone : +66 52-001-119 Email : team@lovefoundation.or.th

Love Foundation

Together We Can Do Much More

เราคือใคร?

มูลนิธิเพื่อรัก ร่วมรณรงค์เรื่องการเรียนรู้และการเข้าใจด้านสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้อง

เราเป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างโดยมีเป้าหมายให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องที่กังวลใจได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ

การศึกษา, การรวมพลัง, การสร้างแรงบันดาลใจ และการมอบความรักให้กัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มูลนิธิเพื่อรักเป็น

มูลนิธิเพื่อรักเชื่อว่าการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการตระหนักถึงเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การเรียนรู้ที่ถูกต้องจะนำไปสู่การทำลายทัศนคติด้านลบในการเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคม การที่ทัศนคติแบบเดิมๆยังคงอยู่ในสังคมนั้นเป็นกำแพงที่ปิดกั้นการเรียนรู้เรื่องการป้องกัน การรักษาและสร้างการแบ่งแยกในสังคม มูลนิธิเพื่อรักปรารถนาที่จะสร้างความเข้าใจว่าสิทธิด้านสุขอนามัยทางเพศนั้นเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนและหากทุกคนช่วยกันรวมพลังส่งเสริมเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้ เราจะเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้น

มูลนิธิเพื่อรักให้บริการในหลายๆแนวทาง นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผ่านเครือข่ายออนไลน์แล้วนั้น เรายังให้บริการที่รวมถึงการรับจองการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆและให้คำปรึกษาในเรื่องสุขอนามัยทางเพศผ่านทางออนไลน์ด้วย

ภารกิจของเรา

ภารกิจของมูลนิธิเพื่อรักคือการใช้ประโยชน์จากพลังและอิทธิพลของเครือข่ายออนไลน์ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องเอชไอวี ลดทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับเอชไอวี อีกทั้งเพื่อเพิ่มความเสมอภาคให้กับทุกคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเอชไอวี และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม เราเชื่อเสมอว่าทุกคนควรได้รับการตรวจเอชไอวี เรามุ่งหวังที่อยากจะพังทลายความกลัวในการเข้ารับการตรวจเอชไอวีให้หมดไป และเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต่อการอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

วิสัยทัศน์ของเรา

มูลนิธิเพื่อรักมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของเครือข่ายออนไลน์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เช่นเดียวกับการขยายกลุ่มที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วย เพื่อที่จะย้ำในเรื่องของการป้องกันเอชไอวี การรักษาและการปรึกษา และเรายังเชื่อมั่นว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้นสามารถใช้ชีวิตโดยมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้

การเรียนรู้

การให้ความรู้กับคนในสังคมเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆว่าคืออะไรและติดต่อกันได้อย่างไร จะช่วยให้คนในสังคมตระหนักถึงการป้องกันและทางเลือกการรักษาอีกทั้งลดความกลัวในการเข้ารับการตรวจเลือดได้

การรวมพลัง

การร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงสิทธิของตน ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน และยังให้บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการลดทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับเอชไอวีและการแบ่งแยก

ความรัก

ความรักเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายการตีตราด้านเอชไอวี ความรักสร้างแรงกำลังใจระหว่างบุคคลและสังคมให้รวมเป็นหนึ่งได้ และความรักเป็นพลังที่จะช่วยให้ผู้คนทำลายกำแพงที่กั้นความสัมพันธ์ของกันและกันลงได้

Meet The Team

Panyaphon Phiphatkhunarnon
Founder

I founded Love Foundation because of my keen interest and concern for the LGBT community and the effect of HIV on it. I also want to make the world a safer and better place for everyone.

KOJII - Nuttida
Clinic Manager

I want to help provide as many people as possible with correct information about how to prevent sexually transmitted diseases. I try to widely disseminate correct information about prevention, detection and treatment. Only when this information is available will those involved be able to correctly assess risks and consider the best way to take care of themselves.

SIGN - Nilobo
Public Relations Manager

There are still many people who misunderstand how HIV is spread. I joined this foundation to help correct misunderstandings about the prevention of HIV infection and also to serve as an advisor to those who are HIV+ to help them live fulfilling lives.

CHAMP - Thapakron
HIV Consultant

Many young Thai people still lack proper judgment when it comes to preventing HIV infection. They don’t consider the consequences of their actions because they lack the basic information to do so. I would like to reverse this dangerous trend among the pleasure-loving youth of today.

CREAM - Chanakan
Lab Technician

I want to create awareness that having the HIV virus doesn’t have to be terrifying. With proper treatment it is possible to live a normal life in society. I want to help everyone find out their status and learn how to take care of themselves.

The only way to make this happen is to take action!

We are always looking for helpful, compassionate volunteers to support us in our projects.

Donate Now!Act Now!

You are donating to : Love Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...