ในวัคซีนพิษสุนัขบ้าเชื้อ HIV สามารถอยู่ได้ไหม และผู้รับวัคซี

Post Reply
WipaABC
Posts: 1
Joined: Sat Aug 26, 2017 10:54 am

Sat Aug 26, 2017 10:54 am

ในวัคซีนเชื้อ hiv สามารถอยู่ได้ไหม? วัคซีนพิษสุนัขบ้า นั่นทำมาจากเลือดคน ถ้าคนนั้นเป็นผู้ติดเชื่อระยะแรก คือไม่สามารถตรวจได้นะครับ ผู้รับวัคซีน จะติดเชื้อไหม? เคยมีกรณีของผู้รับบริการจากเลือดแล้วติดเชื่อ hiv ที่เคยเป็นข่าว จะเหมือนกันหรือไม่?
รบกวนช่วยตอบให้หายสงสัยนะครับ
RedblueX
Posts: 1
Joined: Tue Aug 29, 2017 10:17 am

Tue Aug 29, 2017 10:19 am

วัคซีนทุกชนิดไม่ได้ผลิตจากเลือดหรือพลาสมาของคนนะครับ อาศัยเพียงการเพาะเลี้ยงจากเซลล์มนุษย์ ซึ่งถูกแยกออกมาและทำมาให้บริสุทธิ์อยู่แล้ว อีกทั้งเมื่อเพาะเลี้ยงไวรัสจนได้จำนวนที่ต้องการ ก็สกัดเอาแค่เซลล์ไวรัสพิษสุนัขบ้าออกมาเท่านั้น และยังถูกทำให้เชื้อตายอีก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการปนเปื้อนเชื้อ HIV แต่อย่างใดครับ
nuning
Posts: 2
Joined: Mon Apr 09, 2018 1:14 pm

Tue Apr 17, 2018 4:28 pm

ในวัคซีนพิษสุนัขบ้าเชื้อ HIV สามารถอยู่ได้ไหม และผู้รับวัคซี ต้องปฎิบัติตัวยังไงบ้างค่ะ
Post Reply