แนะนำการใช้งานเว็บบอร์ด

Description of your first forum.
Post Reply
admin
Posts: 1
Joined: Thu May 18, 2017 4:41 pm

Thu May 18, 2017 5:01 pm

กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งกระทู้

1. ขอความร่วมมือในการตั้งกระทู้ให้ถูกหมวดหมู่ จะมีความเป็นระเบียบ อีกทั้งตั้งชื่อกระทู้ให้ตรงประเด็นจะทำให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วกว่า

2. กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตั้งกระทู้หรือร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะทุกข้อความจะถูกส่งขึ้นหน้าเว็บบอร์ดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้ตั้งกระทู้หรือร่วมแสดงความคิดเห็น จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อความดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

3. กรุณางดเว้นการตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสถาบันอื่นๆ

4. กรุณางดโพสภาพโป๊ ภาพอนาจาร ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม หรือโฆษณาหาคู่ ขายบริการ และกระทู้โฆษณาต่างๆ

5. กรุณางดแสดงความคิดเห็นที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคลได้

หากทีมงานพบเห็นข้อความหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Post Reply